Carpass rechtzetting

Denkt u dat er een fout staat op de Car-Pass?

 

Denkt u dat er een fout staat op een Car-Pass of op in de historiek van een voertuig, of krijgt u geen Car-Pass OK label voor uw zoekertje, dan kan u een aanvraag tot rechtzetting aan Car-Pass v.z.w. richten. Indien na onderzoek blijkt dat uw vraag terecht is, en u beschikte nog over een geldig certificaat, dan sturen wij u gratis een nieuwe Car-Pass op.

 

Hoe gaat u te werk?

 

Log in op de website voor professionele gebruikers paswoord

 

  • Klik op "rechtzetting" in de rechter menu balk
  • Vul het on line formulier volledig in (vakjes aangeduid met (*) zijn verplichte velden).

Voeg steeds zoveel mogelijk bewijsstukken toe zoals een kopie van een factuur, het onderhoudsboekje of het keuringsbewijs om uw vraag te staven. Zonder bewijsmateriaal is het moeilijker om een positief gevolg te geven aan uw aanvraag

 

  • Maak een duidelijke omschrijving van uw betwisting. Hoe meer informatie u ons geeft, hoe beter wij uw vraag kunnen behandelen. Laat ons zo mogelijk weten welke volgens u de correcte kilometerstand zou moeten zijn of de correcte datum.

Car-Pass v.z.w. zal enkel aanvragen behandelen die een reëel effect hebben op de waarde van uw voertuig. Indien er maar een beperkt verschil is tussen de afgebeelde en de voorgestelde waarde, zal er geen gevolg gegeven worden aan uw aanvraag.

 

Indien nodig zal Car-Pass u contacteren om bijkomende informatie te vragen. Blijkt uw vraag terecht, dan passen wij het betwiste gegeven aan. Was de betwiste Car-Pass nog geldig op het ogenblik van ontvangst van uw aanvraag, dan sturen wij u gratis een nieuw certificaat op, die opnieuw 2 maanden geldig zal blijven.

 

Betwist u de laatste kilometerstand op de Car-Pass dan moet u zich rechtstreeks wenden tot het keuringstation dat de Car-Pass heeft afgeleverd. Het is de verantwoordelijkheid van het keuringstation om de fout te verbeteren of zelf een aanvraag tot rechtzetting in te dienen.

 

Hebt u nog vragen over deze procedure kan u contact opnemen met Car-Pass v.z.w. op het nummer 02/773.50.56 of via mail naar info@Car-Pass.be.

 

Wij danken u voor de medewerking.

 

Car-Pass v.z.w.
Woluwedal 46/2 
1200 Brussel